Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Ved at klikke OK accepterer du vores cookies til statistik. Du kan sige nej tak til statistikcookies ved at klikke her. Læs mere om vores cookiepolitik.OK

Indiske investeringer i en turbulent verden

Se PDF


  • 2022 er startet turbulent. Krigen i Ukraine, stigende inflation og den fortsatte pandemi har skabt stor usikkerhed på aktiemarkederne verden over. Landene i emerging markets påvirkes dog meget forskelligt, og som investor er det mere afgørende end nogensinde at finde de flerårige, strukturelle vækstmuligheder.

  • Historisk har det vist sig, at der er lavere risiko ved at investere i et land på baggrund af et stærkt udviklingspotentiale end ved at investere i lande med en lav prisfastsættelse. Trods dette er der ofte stor fokus på en lav værdiansættelse, når man investerer i emerging markets. Indien er, målt på værdiansættelsen, et af de dyrere lande, men faktisk har Indien klaret sig bedre end gennemsnittet målt over en hvilken som helst 5-årig periode i de sidste 20 år.

  • Den reformorienterede politiske linje har de seneste år skabt en forbedret produktivitet, hvilket har resulteret i, at landet har klaret sig relativt godt – også gennem perioderne med Covid-19-pandemien.

  • Det indiske aktiemarked har således også indtil videre klaret sig godt gennem turbulensen, og har været et af de bedste aktiemarkeder her i første kvartal af 2022. Vi ser fortsat Indien som en af de mest attraktive investeringsmuligheder for det kommende årti.

 

De kraftigt stigende råvare- og energipriser forårsaget af Ruslands invasion af Ukraine er en udfordring for mange lande. Indiens afhængighed af russisk energi er historisk minimal, og den totale import fra Rusland er mindre end 2 pct. af den samlede import – ligeledes er eksporten til Rusland mindre end 1 pct. af den samlede eksport. Derfor har konflikten i Ukraine isoleret set også en begrænset direkte indvirkning på Indiens generelle økonomi. Trods dette vil stigende energipriser medføre kraftig inflation, da Indien importerer ca. en tredjedel af det samlede energiforbrug, hvoraf størstedelen er olie og gas. Stigende energipriser vil forårsage stigende materialeomkostninger for virksomhederne og et potentielt lønpres fra med-arbejderne i forlængelse af husholdningernes stigende udgifter mv. Indien står dog væsentligt stærkere end nogensinde som følge af et kraftigt økonomisk opsving og landets store valutareserver. Vi vurderer, at Indien kan håndtere højere energipriser, så længe olieprisen ikke længerevarende overstiger USD 110 pr. tønde.


Synlige ændringer understøtter vores investeringer

Indien er med sine ca. 1,3 mia. indbyggere, hvor mere end 50 pct. er under 35 år, at betragte som et kontinent i mangfoldighed. Derfor er det vigtigt at have dyb forståelse og lokalt kendskab til landet for at finde langsigtede vindere. På vores seneste rejse til Indien i februar, så vi mange tegn på en positiv udvikling, der understøtter vores tre temaer, som vores investeringer bygger på. Disse er:

1) Finansiel inklusion; flere har adgang til en bankkonto og andre finansielle produkter.
2) Boligudvikling; Indien oplever stor efterspørgsel efter boliger.
3) Formel økonomisk inklusion; i takt med at den ”sorte økonomi” omlægges, vil statsfinanserne forbedres og forretningsgrundlaget for de etablerede virksomheder vil øges.

Noget af det mest bemærkelsesværdige på vores seneste rejse er implementeringen af det digitale betalingssystem på tværs af hele kontinentet. Små transaktioner på helt ned til 10 eller 20 amerikanske cents bliver nu gennemført digitalt. Dette er en væsentlig ændring, der understøtter den finansielle sektor og formaliseringen af økonomien. Ikke mindst er dette et gennembrud for den digitale økonomi. Dette reflekteres nu også ved, at Indien ligger nummer et i verden inden for fintech, målt ved Global Fintech Adoption Index in India.

En anden væsentlig observation er en øget byggeaktivitet, der understøtter investeringstemaet Boligudvikling. Der er en stigende efterspørgsel på boliger, som understøttes af forbedret adgang til lånefinansiering. I stort set alle de byer, vi besøgte, så vi både store infrastrukturprojekter og private ejendomme under opførelse. Dette er et tidligt tegn på en forestående investeringscyklus, som understøtter vores aktuelle investeringer. Vi oplevede også en ændring i typen af reklamer i bybilledet. Indtil for få år siden annoncerede virksomhederne i Indien typisk for dagligdags- og forbrugsorienterede produkter. I dag præges mediebillet af annoncerer fra virksomheder inden for realkreditfinansiering, boligselskaber og nystartede teknologivirksomheder. Dette er en bemærkelses­­værdig ændring. En bevægelse opad i forbrugsmønsteret.

Indien er i dag en indenlandsk orienteret, forbrugsdrevet økonomi med over USD 2.000 i BNP pr. indbygger. Dette er også indkomstpunktet, hvor der bliver plads til at øge de diskretionære udgifter. Da gennemsnitsindkomsten nu har krydset dette punkt, forventer vi en høj vækst og efterspørgsel efter varige forbrugsgoder og serviceydelser, særligt da penetrationsniveauerne inden for disse områder er meget lave.


Fremtiden
Høje energipriser vil isoleret set påvirke Indiens betalings-balance og økonomi negativt. Men i lyset af landets høje valutareserver og en relativ god inflationsstyring, hvor Indiens reaktion på Covid-19-pandemien var reform-
fokuseret for at forbedre landets infrastruktur og udbuds-siden (frem for at stimulere efterspørgslen), har Indien et godt udgangspunkt.

Ift. energi har Indien satset stort på den grønne omstilling og muligheden for at blive selvforsynende. Der er fokus på bedre udnytte af de indenlandske ressourcer, f.eks. den eksisterende energiinfrastruktur. Indien har sat ambitiøse mål, og landet er allerede forud for dets målsætning om brugen af vedvarende energi. Vi tror, at denne udvikling vil accelerere i fremtiden.

Vi tror Indien har set det værste mht. Covid-19. Start og stop-effekterne af nedlukningerne har skabt udfordringer i forsyningskæderne. Dette er en medvirkende faktor til den stigende inflation. Ganske vigtigt ser vi tegn på et nyt og potentielt længerevarende investeringsopsving, som kan være med til at forløse Indiens langsigtede potentiale. Dette er understøttet af den aktive reformpolitik, finans-politiske infrastrukturinitiativer, attraktive finansieringsmuligheder for boligkøbere. Desuden har virksomhederne generelt stærke balancerer, høj kapacitetsudnyttelse og høj egenkapitalforrentning. Stigende infrastruktur-udbygninger skaber fundamentet for fortsat høj vækst i Indien, hvormed Indiens vækstpotentiale kan forløses.

Læs mere om vores investeringer i Indien og emerging markets her: Investeringsopsving i Indien og Potentiale i stigende velstand.