Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Ved at klikke OK accepterer du vores cookies til statistik. Du kan sige nej tak til statistikcookies ved at klikke her. Læs mere om vores cookiepolitik.OK

Nye magtcentre skaber muligheder for Indien

Se PDF

På konferencen GLOBESEC 2022 i Bratislava udtalte den indiske udenrigsminister S. Jaishankar, at Indien vælger deres “egen side” f.eks. ifm. krigen i Ukraine, og at man ønsker at træffe de valg, der er mest hensigtsmæssige ift.landets egne interesser. Indiens stridigheder med Kina er velkendte, og viste sig senest ved grænsekonflikterne i maj tidligere i år. Til trods for det konfliktfyldte forhold til Kina og Kinas alliance med Rusland, har Indien ikke afbrudt sine forbindelser til Rusland. Indien har dog udtrykkeligt erklæret, at de ikke støtter nogen form for militær løsning.

 

Den nationale sikkerhedsvinkel
Årsagen til Indiens neutralitet er forankret i national sikkerhed og økonomi. Nogle af de åbenlyse kommentarer til Indiens holdning til Rusland handler om Indiens afhængighed af russisk militærudstyr og de historiske bånd, der går tilbage til den kolde krig (selv om Indien også dengang erklærede sig neutrale). Det er korrekt, at næsten 60 pct. af Indiens våben er enten russisk fremstillet eller fra russiske platforme, men denne afhængighed er ved at ændre sig mod mere vestligt udstyr. Indiens import af våben fra Rusland er faldet fra ca. 75 pct. fra toppen i forrige årti til nu omkring ca. 30 pct., og vi tror, at den fortsat vil være faldende. Spredningen af leverandører hjælper Indien. Ikke alene i bestræbelserne på at blive strategisk uafhængige, men også ift. at få adgang til bedre teknologi. Ikke mindst har Indien selv gennem de seneste år fremstillet mere udstyr se figur (i PDF, side 2).

En anden udfordring, som Indien står over for, er truslen fra to fjendtlige atommagter, nemlig nabolandene Pakistan og igen Kina. Indien har været i krig med begge lande og har, som med Kina, også uløste grænsestridigheder med Pakistan. Derfor tror vi også, at det er vigtigt for Indien at bevare en relation til Rusland. Denne tilgang havde en vis succes ifm. Galwan-grænsekonflikten med Kina, der startede tilbage i 1962 – jf. at Galwan-dalen i Himalaya-bjergene ligger i et område i Kashmir, som både Indien og Kina historisk har gjort krav på. Her kom russerne straks Indien til undsætning og tilbød dem fri adgang til Ruslands arsenal af forsvarsvåben til stor bekymring for Kina.

Indien har længe haft et ønske om at blive fast medlem af FN’s Sikkerhedsråd. Af de fem nuværende faste medlemslande, USA, Frankrig, Storbritannien, Rusland og Kina, støtter alle Indiens optagelse med undtagelse af Kina. Et af Indiens vigtigste udenrigspolitiske strategiske mål er at opnå fast medlemskab af FN’s Sikkerhedsråd. Indien er derfor i et dilemma i forhold til at miste støtten fra Rusland som et fast medlem, hvilket ville svække Indiens sandsynlighed for optagelse.

 

Den økonomiske vinkel
Indiens bilaterale handel med Rusland var ikke væsentlig i begyndelsen af krigen i Ukraine. I betragtning af den russiske økonomis størrelse er det usandsynligt, at dette vil ændre sig i den kommende tid. Indiens økonomiske udsigter er i høj grad knyttet til Vesten. Indiens handel med Rusland udgør kun 1 pct. af Indiens internationale handel og har derfor ikke nogen væsentlig betydning for Indiens økonomiske skæbne.

Kan Rusland løse det store spørgsmål om energi-afhængighed? I en foranderlig verden er det uundgåeligt, at øko-nomi spiller en central rolle. Konkurrencedygtige energipriser er i dag nøglen til økonomisk fremgang. Europa oplever allerede svagere efterspørgsel pga. høje energipriser. Indien har her og nu en mulighed for at tiltrække investeringer fra forsyningskæder, der søger alternative veje. En stabil og attraktiv politisk profil skal sikre Indiens fortsatte udvikling, og her spiller energiforsyningen en afgørende rolle. I samme forbindelse har Indien skabt sig en dominerende global position ift. udviklingen af vedvarende energi, primært solenergi.

Som stor nettoenergiimportør har Indien historisk set investeret i store raffineringskomplekser, der giver dem mulighed for at forarbejde billig råolie fra næsten alle steder i verden. Pga. internationalt pres og USA’s politik har Indien imidlertid været nødt til at give afkald på nogle af sine traditionelle forsyningslande som f.eks. Iran og Venezuela. Krigen i Ukraine har medført, at Indien har købt billig russisk olie, hvilket bidrager til at sænke gennemsnitsprisen. Selv om den billigere russiske olie ikke er afgørende for Indiens økonomiske skæbne, er det et signal til verden om, at Indien vil beskytte deres nationale interesser i forsøget på at skabe en stabil økonomi.

Indien bruger den nuværende krise til at internationalisere deres valuta, rupien og udvide nogle af deres lokale succeser, så som de UPI-relaterede betalingssystemer (Unified Payment Interface jf. bl.a. straks-transaktioner og overførsler af valuta). Det forlyder, at Indien overvejer at afregne sin olieimport i deres egen valuta rupi. Indien overvejer også forskellige tiltag for at fremme den regionale handel i egen valuta.

 

Indiens neutralitet skaber muligheder
Udsigten til en verden med flere magtcentre skaber nye muligheder for vækstlande som Indien. En pragmatisk udenrigspolitik og økonomisk politik kan bidrage til at udvide landets indflydelse og skabe vækst. Indien har formået at skabe økonomisk vækst på trods af de globale udfordringer i kølvandet på Covid-19. Ifølge skøn fra Den Internationale Valutafond vil Indien sandsynligvis opnå en BNP-vækst på 7,4 pct. i 2022, hvilket gør landet til den hurtigst voksende store økonomi i verden.

C WorldWide afdeling Indien er ikke investeret i indiske selskaber, som efter vores kendskab har eksponering mod leverandører eller kunder i Rusland. Derfor er vores investeringer i indiske selskaber ganske godt beskyttet ift. bredere økonomiske sanktioner mod Rusland. Imidlertid vil Indien som land vinde på relativt billigere olie fra Rusland, hvilket tegner godt for håndteringen af inflationen, særligt også ift. den høje inflation andre steder globalt.