Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Ved at klikke OK accepterer du vores cookies til statistik. Du kan sige nej tak til statistikcookies ved at klikke her. Læs mere om vores cookiepolitik.OK

Afdeling Stabile Aktier - mere relevant end nogensinde

Se PDF

Afdelingen investerer i selskaber med en relativt lav følsomhed over for de økonomiske konjunkturer, og som har en stærk konkurrencemæssig position med en rimelig forudseelig stabil indtjeningsvækst. Vi stræber kontinuerligt efter at finde forskelligartede investeringer for at gøre porteføljen robust over for markedsudsving men stadigvæk få gavn af den globale økonomiske vækst. Afdeling Stabile Aktier har leveret gode afkast gennem 8 år. I dag kan vi se tilbage på et årligt gennemsnitligt afkast på 9,2 pct., hvilket er lidt højere end det traditionelle aktiemarked og på niveau med benchmark. Over de seneste 5 år har afdeling Stabile Aktier givet et afkast, der er 10 procentpoint højere end benchmark og knap 6 procent højere end det globale aktiemarked (jf. historiske resultater er ingen indikator for fremtidigt afkast). Afkastet er opnået med en betydelig lavere cyklisk risiko, men ikke uden risiko, som perioden i starten af 2020 med covid-nedlukningen er et eksempel på. Fra primo fjerde kvartal 2021 til ultimo tredje kvartal 2022 har afdelingen givet et positivt afkast på 3 pct. på trods af alle de udfordringer, verdens virksomheder har været udsat for.

Et defensivt fodboldhold
Tænker man på stabile aktier som et fodboldhold, ville det bestå af en målmand, syv forsvarsspillere, to defensive midtbanespillere og en almindelig midtbanespiller. Vi har ikke deciderede angribere på holdet, og vi spiller for at vinde ranglister og kvalificere os til slutrunderne frem for at vinde enkelte kampe. Det er måske ikke det mest spændende at se på, men til gengæld gør vi alt for at holde bolden i egne rækker og forhindre modstanderne i at score. Det var en fodboldstrategi, Italien havde stor succes med i 80’erne, og den har virket på aktiemarkedet i årtier. Dette illustreres ved, at afdelingen typisk falder mindre end det globale aktiemarked i perioder med kursfald, mens den typisk stiger mindre i de gode perioder. Samlet set har den givet et pænt afkast, og man kan populært sige, at strategien er at vinde ved ikke at tabe.

Forskel mellem Covid-19-nedlukning og økonomisk afmatning
Under Covid-19-nedlukningen så vi en dramatisk ændring i forbrugsmønstrene, hvilket gav store udsving på aktiemarkedet. Hvem havde troet, at det var de største IT-virksomheder, der viste sig at være de mest kursstabile, mens bryggerier og ejendomsselskaber kortvarigt blev ramt af store kursudsving. Aktuelt er vi midt i en økonomisk afmatning, hvor de traditionelt defensive aktier klarer sig noget bedre end de mere cykliske selskaber. De stabile aktier har normalt mindre kursudsving end det globale aktiemarked generelt, men de finansielle markeder er uforudsigelige, så der kan opstå perioder med større kursudsving og tab, som vi senest så i forbindelse med Corona-pandemien.

Der er altid risici
Der er altid usikkerheder at bekymre sig om i en global verden, men det er vigtigt at holde for øje, at vi ikke investerer i den amerikanske, asiatiske eller europæiske økonomi, men i selskaber, der er vant til at tilpasse sig skiftende økonomiske såvel som politiske forhold. I de seneste måneder har vi bl.a. oplevet store rentestigninger, voldsomme prisstigninger på energi i Europa, Covid-19-nedlukninger i Kina og problemer i de globale forsyningskæder. Denne cocktail vil udhule købekraften blandt forbrugerne og sænke den globale økonomiske vækst, hvilket kun gør det endnu vigtigere at udvælge sine investeringer med omhu. Vi forsøger at finde selskaber, der kan omvælte stigende omkostninger i højere salgspriser for derved at fastholde deres marginer og på langt sigt øge indtjeningen år efter år – det er den type aktier, vi også kalder compoundere.

Ansvarlige investeringer
Vi er langsigtede investorer, og det kan man kun være, hvis de selskaber, man investerer i, har en bæredygtig forretningsmodel, hvilket inkluderer en ansvarlig tilgang til sine omgivelser. Analysebureauet Morningstar har givet afdeling Stabile Aktier den højeste vurdering, nemlig 5 glober ud af fem mulige i deres vurdering af ansvarlighed målt ift. miljø-, sociale forhold og god selskabsledelse. Vi kombinerer “Analysebureauet Morningstar" har givet afdeling Stabile Aktier 5 glober ud af fem mulige i deres vurdering af ansvarlighed målt ift. miljø-, sociale forhold og ledelse.” Vi kombinerer økonomiske analyser med en grundig analyse af selskabernes ansvarlighed og brug af ressourcer, hvilket danner grundlaget for vores investeringer.

Relativ lav aktierisiko
Vi kan ikke garantere et bestemt afkast, men vi arbejder hele tiden på, at afdeling Stabile Aktier får gavn af den globale vækst, men med en lavere risiko end det normale globale aktiemarked. Vores målsætning er, at man som investor i afdelingen kan sove trygt om natten.