Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Ved at klikke OK accepterer du vores cookies til statistik. Du kan sige nej tak til statistikcookies ved at klikke her. Læs mere om vores cookiepolitik.OK

Robotter klar til kvantespring

Se PDF

Over en årrække er industrirobotter blevet både billigere og bedre. Og med udviklingen af AI (kunstig intelligens) vil robotterne blive endnu mere avancerede, sofistikerede og effektive. Det vil føre til en eksplosion i udbredelsen af avancerede robotter i virksomhederne

Gennem de seneste årtier har robotter revolutioneret både in­dustrien, sundhedssektoren, transportsektoren og mange andre områder. Men nu er robotterne klar til endnu et kvantespring. Robotter bliver i stigende grad udstyret med avancerede sensorer, så de kan ”se”, og inden længe kommer kunstig intelligens og maskinlæringsteknikker. Alt dette gør robotterne bedre til at interagere med deres omgivelser og lære af deres erfaringer. Robotter, der til­passer sig og løser komplekse udfordringer med stor effek­tivitet. Dette fører til en væsentlig større udbredelse.

Figur 1, på næste side, viser vejen. Ifølge Bank of America er prisen på robotter faldet med 2 pct. om året i de sidste 15 år, svarende til en samlet omkostningseffektivitet på ca. 35 pct. I samme periode er prisen på arbejdskraft i Vesten steget, så mens prisen på én robot i 2006 kostede det samme som 4000 arbejdstimer, eller omtrent to med­arbejdere i et år, var prisen faldet til det halve, nemlig 2000 timer eller bare én medarbejder ved udgangen af 2021. Og ud­viklingen fortsætter, hvor teknologi bare bliver billig­ere, mens løn­ningerne fortsat vil stige. Derfor vil robotter og anden automatiseringsteknologi i stigende grad erstatte menneskelig kapital til avanceret produktion.

 

Japan viser vej
På grund af sit historiske lederskab inden for robot­tekno­logi viser Japan en vigtig trend inden for automation. I Japan, som er verdens mest modne robot­marked, steg robot­densiteten med 30 pct. på blot fire år efter at have været u­ændret mellem 2002 og 2017, se figur 2 nedenfor. Denne nye bølge af robotter drives ikke alene af nye in­dustrier som for eksempel batterier til elbiler eller semi­conductor-industrien, men i særdeleshed af traditionelle industrier, der nu har behov for de mest avancerede auto­matiseringsteknologier.

Dette er bl.a. inden for maskine-, elektronik- og metal­industrien, som har brug for avanceret robotteknologi til adaptivsvejsning, robotter, der kan arbejde ved samle­bånd og udføre komplekse opgaver som samling af produkter og op­­samling fra beholdere. Sådanne komplekse opgaver kan kun løses af robotter, som har avanceret teknologi så­som sensorer, der skaber ”maskinsyn” og kunstig intelligens. Når maskinsyn og kunstig intelligens kombineres, får ro­­botterne evnen til at kunne forudsige og tilpasse sig ænd­ringer i omgivelserne. Robotterne kan så at sige ”se og tænke” selv, hvor-ved de får evnen til at tilpasse sig og derved kan de udføre opgaver, som ikke bare er 100 pct. gentagende, som f.eks. den historiske anvendelse til robotsvejsning i bilsektoren.

Og udviklingen sker nu ikke kun i Japan. Traditionelle in­dustrier verden over effektiviserer ved brug af avancerede og mere selvstændige robotter. Med udbredelsen af robotter til mange nye industrier bliver efter­spørgslen mere bredt funderet og dermed mere robust og mindre cyklisk end tidligere, hvor efterspørgslen i højere grad var drevet af få industrier.

Af store aktører på markedet kan nævnes Keyence, der blandt andet er verdens største selskab indenfor maskinsyn. Og Universal Robots fra Odense, der har specialiseret sig i ”cobots” (collaborative robots – eller samarbejdende robotter). Universal Robots startede som et dansk selskab men blev for nogle år siden solgt til amerikanske Teradyne.


Robotboom
Det nuværende robotboom er således muliggjort af fald­ende omkostninger og en række samtidige fremskridt ind­en for industrielle teknologier, hvor robotter kom­bineres med avanceret visions-teknologi, mobile plat­forme og kunstig intelligens. I fremtiden vil vi se flere ro­botter arbejde sammen på nye måder, hvor robotterne, udover at udføre avancerede funktioner, også vil kunne lære af hinanden. Robotter er på en fremmarch, der blot vil vokse de kommende år.