Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Ved at klikke OK accepterer du vores cookies til statistik. Du kan sige nej tak til statistikcookies ved at klikke her. Læs mere om vores cookiepolitik.OK

Aktieinvestering med lavere risiko

Se PDF

Stabile aktier giver typisk et mere jævnt afkast, da man investerer i selskaber med en stabil og mere forudsigelig indtjening. Og måske mest overraskende, har stabile aktier som aktivklasse givet langsigtede investorer et aktieafkast på niveau med markedet, selv om risikoen har været lavere.

Styr på risikoen 
Det er naturligt at forsøge at undgå uheld og nedbringe risici, der kan påvirke vores liv. Derfor køber vi forsikringer til f.eks. vores hjem og bil osv. Dette behov for beskyttelse kan overføres til investeringsverdenen, hvor der uundgåeligt opstår uventede udsving på aktiemarkedet, som medfører kurstab. En for stor risiko kan ligefrem skabe søvnløse nætter, hvis man generelt er risikoavers. I afdeling C WorldWide Stabile Aktier fokuserer vi på at begrænse risikoen ved at investere i selskaber med en stabil forretningsmodel og indtjeningsprofil.

Gevinst i form af mindre kurstab 
Hvis man får et stort kurstab på aktier, bliver man sat væsentligt tilbage ift. sin oprindelige investeringsformue, og det kan tage lang tid at genvinde det tabte. De fleste investorer vil derfor hellere undgå tab end at miste en potentiel gevinst. Derfor er strategier, der forsøger at mindske kurstab og øger værdien af aktiverne i stigende markeder, interessante. 

C WorldWide Stabile Aktier investerer globalt og spreder investeringerne i forskellige regioner og sektorer for at gøre porteføljen robust over for det uventede. Vi investerer i selskaber med eksponering til forskellige risici, og som generelt er mindre påvirket af konjunkturerne. Det gælder f.eks. telekommunikation i Hongkong, boligudlejning i Tyskland, forsyningsselskaber i Nordamerika, fødevareproducenter i Kina, sundhedsforsikring i USA og globale softwareselskaber. Dermed bliver investeringerne mindre følsomme over for den løbende nyhedsstrøm om f.eks. den økonomiske eller politiske udvikling. Vores forbrug af kaffe, tandpasta, husleje, forsikring, teletjenester eller strøm er i store træk upåvirket af eksterne faktorer. Med denne investeringstilgang bliver timingen på aktiemarkedet ligeledes mindre vigtig.

Stabilitet vs. volatilitet
Værdien af stabilitet i forhold til volatilitet kan ses ved at analysere afkastet fra en investering i henholdsvis Nestlé og Vestas over de seneste 13 år. I denne periode oplevede begge selskaber en kraftig vækst, og begge steg med mere end 380 pct. Nestlé producerer fødevarer og drikkevareprodukter, som indgår i mange menneskers daglige forbrug f.eks. kaffe, vand, chokolade, babymad, mad til kæledyr osv. Som det ses i grafen (se PDF), medfører en stabil og forudsigelig omsætning lave udsving i aktiekursen (de orange søjler viser de månedlige afkast).

Til sammenligning har Vestas været et af de mest succesrige selskaber i vindmølleindustrien. I modsætning til Nestlés forudsigelige forretning, har Vestas været afhængig af statsstøtte, større ordrer og store investeringer, som kan være svære at forudsige. Dette skabte udsving i indtjeningen og dermed også i aktiekursen, som vist i grafen (se PDF) (de blå søjler viser de månedlige afkast). Vi har Nestlé i porteføljen på grund af selskabets stærke produktportefølje og den stabile indtjeningsprofil, hvorimod Vestas ikke indgår i afdelingens investeringsunivers pga. de stor udsving i aktiekursen, som tilfører denne portefølje unødig risiko. Generelt sagt leder vi efter investeringer, hvor de forventede kursudsving er under gennemsnittet for en typisk aktie.

Stabilitet betaler sig
Ser man på afkastet i C WorldWide Stabile Aktier siden starten 2014, har afdelingen udvist væsentlig mindre kursudsving end det globale aktiemarked. Nedenstående graf viser, hvordan afdelingen har udviklet sig i stigende (upside capture) og faldende markeder (downside capture). Afdelingen har historisk opnået ca. 80 pct. af stigningen i positive markeder, men kun taget 75 pct. af tabet i faldende markeder. Da aktietab rammer det langsigtede afkast hårdt, har afdelingen i levetiden givet et bedre afkast end det globale aktieindeks, netop fordi afdelingen har klaret sig bedre i perioder med negative afkast. Vores analyser viser, at en stabil portefølje med fokus på det lange seje træk faktisk giver et højere afkast end det globale aktiemarked, og samtidigt har en lavere risiko (målt på beta, standardafvigelse eller makstab for en given periode) Derfor har risikostyring den højeste prioritet i afdelingen.

Den strategi som C WorldWide Stabile Aktier følger vil højst sandsynligt ikke kunne følge med udviklingen i det globale aktiemarked, når den økonomisk vækst er i bedring, og renterne stiger i takt med væksten. I disse perioder oplever cykliske selskaber typisk stigende indtjening og investorerne bliver mere risikovillige, mens ikke-cykliske selskaber øger deres indtjening i et mere jævnt forløb. Når renterne stiger, kommer selskaber med lav risiko ofte under pres på aktiemarkedet, fordi deres langsigtede indtjening diskonteres med en højere rente, og den effektive obligationsrente bliver et mere attraktivt alternativ.

Mange investorer fristes af en god investeringshistorie eller håbet om en hurtig gevinst ved at investere i enkeltaktier. Samtidigt tilsidesættes risikoperspektivet. Med afdeling Stabile Aktier prøver vi at skabe et mere forudsigeligt afkast drevet af en diversificeret portefølje af selskaber med en mere stabil, forudsigelig og stigende indtjening. Afdelingen bygger på tanken om at mindske kurstab i faldende markeder, men at bevare fordelen ved en stabil og voksende indtjening i globale selskaber. Det har set over afdelinges levetid givet et højere afkast end det globale aktiemarked og tilmed med en lavere risiko. Dog bør det nævnes, at teori og historik ikke er en garanti for fremtiden.